Начало

Въведение :
Атлантида е легендарен остров, чийто най-ранни 11-235x300упоменавания се проследяват единствено до диалозитe „Тимей“ и „Критий“ на древногръцкия философ Платон. Те датират от около 360-те г пр. н. е. Според казаното от Платон островът изчезнал 9 хиляди години преди негово време при мащабна катастрофа.

В древността :
„Тимей“ започва с въведение, последвано от описание на създаването и структурата на Вселената и древните цивилизации. Във въведението Сократ размишлява върху идеалното общество и се чуди дали той и неговите гости могат да измислят история, която да приведе това общество в действие. Критий споделя исторически вярната според слуховете история, която би била идеалният пример, и продължава с описанието на Атлантида в диалога „Критий“, което е относно произхода ѝ.

Francis-Bacon-New-AtlantisПо-съвременен интерес:
През средновековието, Атлантида практически не се споменава. , като например книгата на Франсис Бейкън „Новата Атлантида“ (1627). В средата на 17 в. Атанасий Кирхер публикува книга включваща и карта с големия остров ‘Атлантида’. След него се появява и многотомно съчинение Atland eller Manheim от Олаф Рудбек, в което се застъпва тезата, че Швеция е истинската Атлантида, използвана по-късно като геополитически аргумент. В края на 19 в. е публикувана Atlantis: the Antediluvian World на Игнаций Донъли, която бележи началото на съвременния интерес към темата.